Instellingen

Eye Mobile LogoInternet toegang:
Naam: mobiel internet
APN: web.be
Gebruikersnaam: web
Paswoord: web
Proxy: No Proxy Server
Server: Geen
MMSC: Geen
MMS-Proxy: Geen
MMS-Poort: Geen
MCC: 206
MNC: 20
APN-Type: Default
SMTP: mail.internetmail.be
DNS prim en sec: dynamic
MMS-instellingen
Home Page: http://mmsc.be
APN: mms.be
IP-Port: 9201 (for wap 1.0) / 8080 (for wap 2.0)
IP-Adres: 217.72.235.1
Gebruikersnaam: mms
Paswoord: mms

Tips voor aanpassingen:
Pincode 1111 wijzigen?
Om de standaardcode 1111 te veranderen in een nieuwe geheime code (deze moet uit vier cijfers bestaan!)
doet u het volgende : Vorm de volgende toetsencombinatie op uw GSM :

**04*1111*nieuwe code*zelfde nieuwe code#

Voicemail
Om de berichten te beluisteren: bel met uw gsm naar 1996 en volg het menu. Vanuit het buitenland of met
een vast toestel belt u +32 486 19 1996. U kan uw persoonlijke verwelkomingsboodschap instellen via het
nummer 1996 (enkel mogelijk in België), waarna u de instructies volgt. Om vanuit het buitenland of met een
andere telefoon uw voicemail te beluisteren, gebruikt u een geheime code van 4 verschillende en niet
opeenvolgende cijfers.

Nummer van de SMS centrale
Het nummer van de berichtencentrale dat u nodig heeft is +32486000005. Dit staat ingesteld in het menu van uw GSM. (bijvoorbeeld bij Bericht- of SMS-instellingen, Berichtparameters…)

Aanpassen voicemail knop iPhone, tik op het numerieke klavier dit in *5005*86*+32486191996# en druk daarna op bellen. Voicemail knop  is nu juist ingesteld.

Verlengen van uw beltoon voor doorschakelen naar voicemail: **61*+32486191933**30# (verzenden/bellen/groene hoorntje) Waar het cijfer 30 staat kan je volgende getallen ingeven: 5 of 10 of 15 of 20 of 25 of 30, dit is het aantal seconden dat je beltoon dan zal duren alvorens door te schakelen naar uw voicemail.

Algemene voorwaarden   Disclaimer